O Firmie


Serdecznie witamy na naszych stronach!

Nasza firma powstała w 2009r. Działalność gospodarczą - prowadzoną generalnie na terenie województwa śląskiego - rozwijamy w trzech obszarach:DORADZTWA GOSPODARCZEGO

na rzecz:

-administracji publicznej, dążącej do unowocześnienia procesu zarządzania zasobami ludzkimi,

-przedsiębiorstw, które borykają się z problemami w zakresie płynności finansowej, organizacji i zarządzania.  Wykonujemy analizy gospodarcze dla podmiotów, kierownictwa których dążą do określania   optymalnych parametrów ekonomiczno - finansowych i organizacyjno - technicznych, w tym progów rentowności, zatrudnienia itp. Ważną pozycję stanowi przygotowywanie i pilotowanie naprawczych postępowań upadłościowych. Opracowaliśmy także oryginalny algorytm obliczania wynagrodzeń za pracę wykonaną rzeczywiście dla firm, pracownicy których zorganizowani są w brygady, z uwzględnieniem pracy zmianowej oraz wszystkich możliwych elementów wpływających na wysokość tego wynagrodzenia w tym m.in. wykonywanie prac dodatkowych zlecanych w ciągu zmiany przez przełożonego, wykonywanie części prac na rzecz innej zmiany, itp. Naszą ofertę kierujemy również do mikro- i małych firm. Aktualnie - w dobie kryzysu - w przypadku szeregu firm, których wielkość sprzedaży i poziom uzyskiwanych dochodów nie pozwala na zatrudnienie odpowiedniej ilości wysokopłatnych specjalistów w danych dziedzinach, tworzy się "błędne koło" - maleje ekonomiczna efektywność działalności tych firm a jednocześnie brak jest im wystarczających środków finansowych na analizę przyczyn tego spadku w celu jego wyeliminowania, nie mówiąc już o odwróceniu trendu. Duża część istniejących na rynku Śląska i Zagłębia firm doradczych, nie jest zainteresowana "drobnymi" zleceniami, o niewielkim potencjale finansowym. Właśnie tę lukę wypełnia nasza firma.

Więcej szczegółów dotyczących tego obszaru naszej działalności znajdą Państwo na stronach "Oferta-Doradztwo gospodarcze" oraz "Cennik".

USŁUG TECHNICZNYCH

W zakres tej działalności wchodzi m.in. praktyczne wdrażanie wniosków i zaleceń wynikających z:

  • analiz gospodarczych wykonanych przez nas w ramach doradztwa gospodarczego,
  • innych opracowań i materiałów będących w posiadaniu Zleceniodawcy.

Więcej szczegółów nt. świadczonych usług przedstawione jest na stronie "Oferta - Usługi techniczne", oraz "Cennik".

ROZWIĄŻEMY  TWOJE  PROBLEMY  Z  RESTRUKTURYZACJĄ  FIRMY

 

 

 

HANDLU

W ramach tej działalności jesteśmy regionalnym przedstawicielem (na teren Śląska i Zagłębia) Firmy ADAMS - producenta profili fasadowych takich jak gzymsy, bonie, opaski, parapety itp. Na wytwarzanie tych wyrobów producent posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 

Reprezentujemy również Firmę DEJF - producenta balkonów dostawnych oraz stolarki okienno-drzwiowej. Nowoczesne balkony dostawne można montować na każdym budynku. Są lekkie, niezwykle wytrzymałe oraz odporne na warunki atmosferyczne. Kompozytowa podłoga polączona jest z konstrukcją stalową, cynkowaną ogniowo. Nośność - 500kg/m2.

Szczegóły zawarte są na stronach "Oferta-Handel" oraz "Cennik". Do współpracy zapraszamy architektów, projektantów oraz firmy budowlane; budujące domy "pod klucz", świadczące usługi remontowo-budowlane, wykonawców dociepleń budynków oraz inwestorów indywidualnych, których terenem działania jest województwo śląskie.

 

Przeciwko monotonii - oto nasze motto handlowe

GWARANTUJEMY  RZETELNOŚĆ  USŁUG  ORAZ  NISKIE  CENY!

A K T U A L N O Ś C I